Fra venstre: Espen Bugge Larssen (Ziko-gruppen AS, hovedsponsor), Bård Munkhaug (NEAS AS, barnesponsor), Bjørnar Lundberg, Øystein Maridal (Sparebanken Møre, generalsponsor) og André Keane. Foto: Tidens Krav

Sparebanken Møre har nå inngått avtale som generalsponsor for Kristiansund Fjellklubb og bidrar med 1.000.000 kr til byggeprossessen, et bidrag som har vært sentralt for å sikre finansieringen slik at prosjektet kunne igangsettes.

Fra starten av prosjekteringen har huseieren Ziko-gruppen AS vært tydelig på at de også vil gå inn som en hovedsponsor for Fjellklubben, og har underveis jobbet tett med ledelsen i klubben for å finne løsninger for at anlegget blir så bra som mulig.

Videre har den lokale strøm- og TV-leverandøren NEAS gått inn som barnesponsor. Bedriften har støttet realiseringen av et eget barneareal i klatresenteret, og har intensjon om å sikre mye aktivitet for barn og unge i tiden som kommer.

Fra tidligere har også en rekke lokale bedrifter bidratt inn mot realiseringen av prosjektet. Dette inkluderer ALTI, Auto 8-8, Fjord1, Legeregnskap, Intersport, Engdahl assuranse, Mindmap og ODIN utleie.