Info

Spørsmål og svar

Kundepanelet

Regler og ansvarserklæring

KONTRAKTAVTALER

Spørsmål og svar

Har du noen spørsmål om klatresenteret, inngang, medlemskap eller annet? Se om det allerede er besvart her! Hvis ikke må du gjerne sende oss en e-post!

Kan jeg klatre uten sikringskort/erfaring?

Buldring (klatring på lav høyde over tjukkas) kan gjøres uten noen form for sikringskort. Videre har vi autobelay (automatisk tausikring) som kun krever en kort opplæring før bruk. Øvrig tauklatring krever at sikrer har enten brattkort eller topptaukort. Kristiansund Klatresenter arrangerer regelmessige sikringskurs. 

Må jeg betale om jeg kun sikrer?

Alle som klatrer og/eller sikrer må betale inngangsbillett. Du trenger ikke betale dersom du kun er med for å passe på barn men ikke driver klatring eller sikring selv.

Kan jeg leie utstyr?

Ja, vi tilbyr utleie av sko, sele, taubrems, tau og kalk. Spør i resepsjonen ved oppmøte!

Kan jeg kjøpe utstyr?

Ja, vi har en butikk med et vidt utvalg utstyr og klær! Dersom du ikke finner det du trenger har også vår sponsor Intersport Løkkemyra et rikt utvalg i turutstyr.

Har dere rabatterte priser?

Ja, vi har rabatterte priser til barn (3-12 år), ungdom (13-17 år), studenter (mot studentbevis) og honnør (mot honnørbevis).

Jeg har tidligere tatt brattkort, men vet ikke hvor det er. Hva gjør jeg?

Alle beståtte brattkort-prøver skal registreres på www.brattkompetanse.no. I søknaden må det oppgis hvilken instruktør som har godkjent prøven. Dersom du ikke husker/vet hvem som gjorde dette, eller instruktøren ikke lenger kan godkjenne søknaden – må det gjennomføres nytt brattkortkurs og -prøve.

KUNDEPANELET

Din QR-kode

Din QR-kode finner du i menylinjen i kundepanelet. Denne brukes når du sjekker inn i klatresenteret.

Din QR-kode

Din QR-kode finner du i menylinjen i kundepanelet. Denne brukes når du sjekker inn i klatresenteret.

Kjøp medlemskap

1. Klikk Kjøp inngang i menylinjnen.

Kjøp medlemskap

2. Velg medlemskapet/inngangspasset du ønsker.

Kjøp medlemskap

3. Velg antall terminer du ønsker å betale nå, og klikk Betaling.

Kjøp medlemskap

4. Fyll inn kortinformasjon og klikk i boksene under. Samtykke til å lagre kortet er nødvendig for automatiske trekk ved månedsabonnement. Klikk Bekreft og betal for å fullføre kjøpet.

Lagre betalingskort

Lagre ditt betalingskort i kundepanelet for å enkelt gjennomføre kjøp. Det er også obligatorisk for automatiske trekk ved månedsabonnement.

1. Klikk på ditt navn i menylinjen og deretter på Betalinger.

Lagre betalingskort

2. Klikk på Legg til kredittkort.

Lagre betalingskort

3. Fyll kortinformasjonen og velg Lagre kortet. Følg anvisningene videre.

Betale ubetalte terminer

1. Klikk på ditt navn i menylinjen og deretter på Medlemskap.

Betale ubetalte terminer

2. Velg det aktuelle medlemskapet og klikk FORLENGE.

Betale ubetalte terminer

3. Øk antall terminer for å passere dagens dato, dvs alle ubetalte terminer. Da vil ditt inngangskort bli aktivt igjen. Klikk Betaling.

Betale ubetalte terminer

3. Tast inn kortinformasjonen på ditt betalingskort. Kryss av for å lagre kortet for å tillate automatiske månedlige trekk. Fullfør betalingen.

Booke kurs og grupper

1. Klikk på Book i menylinjen.

Booke kurs/grupper/klasser

2. Finn ønsket klasse i kalenderen og klikk Book.

OBS: Enkelte typer kurs krever at du kjøper gyldig pass først. Dette gjøres under Kjøp inngang.

Booke kurs/grupper/klasser

3. Bekreft bookingen

Booke kurs/grupper/klasser

4. For å se oversikt over dine reservasjoner kan du finne disse i menylinjen under Reservasjoner.

Booke kurs/grupper/klasser

5. Klikk Slette dersom du ønsker å kansellere reservasjonen.

Samtykker

For å benytte klatresenterets tjenester må du samtykke i enkelte regler og avtaler.

1. Klikk på ditt navn i menylinjen og deretter på Dokumenter og avtaler.

Samtykker

2. Velg de boksene du samtykker i.

Avtalene med stjerne er obligatorisk for å benytte kundepanelet. For å bruke automatiske trekk ved månedsabonnement må man også samtykke i dette.

REGLER KRISTIANSUND KLATRESENTER

Ved bruk av Kristiansund Klatresenter samtykker du i anleggets regler samt ansvarserklæringen som er er gjengitt under.

Sist oppdatert: 04.04.22

Opphold i klatresenteret

 • Ingen løping i senteret. Innestemme skal benyttes.
 • Unngå opphold i nedfirings- eller fallsoner.
 • Ingen potensielle løse gjenstander skal medbringes opp i klatreveggen.
 • Sko er påbudt ved klatring. Barfotklatring er ikke tillatt.
 • Ta ikke bilde av andre i senteret uten samtykke.

Automatiske sikringsmaskiner (autobelay)

 • Vektgrenser for bruk av autobelay er min. 12 kg og max. 136 kg.
 • Det kreves dokumentert opplæring i bruk av autobelay før disse kan benyttes.
 • Du er selv ansvarlig for å få påkrevd opplæring før bruk og ansvarserklæring skal være signert.. Henvend deg i resepsjonen.
 • Kameratsjekk skal alltid utføres på deg selv før du forlater bakken. Spesielt fokus på at karabin er låst inn i sele. For personer under 13 år er den voksne ansvarlig for kameratsjekken.

Buldring

 • Hvilende buldrere skal gi plass til aktive buldrere.
 • Du er selv ansvarlig for at andre buldrere ikke faller på deg.
 • Se deg for før du hopper ned. Klatre ned dersom det er mulig.
 • Tjukkasene er til å falle på. Barn skal ikke leke på tjukkasene.

Tauklatring

 • All klatring og sikring skal foregå med UIAA-godkjent utstyr (CE-godkjenning).
 • Du er selv ansvarlig for å kjenne til og følge Klatrevettplakaten.
 • Det skal aldri mer enn ett tau inn i toppanker eller mellomforankringer samtidig.
 • Unngå å stikke fingrene i boltehengere, karabinere og annet metall.
 • De som kommer nedenfra har vikeplikt for de som er over.
 • Ved stor vektforskjell anbefales det at sikrer kobler seg til en sandsekk med stram langslynge.
 • Clogging er ikke tillatt.
 • Ved ledklatring skal alle mellomforankringer fra 2. kortslynge og til toppankeret klippes inn.
Krav om sikringskort
 • Det er krav om Brattkort eller Topptaukort for å kunne sikre i vårt anlegg.
 • Øving til sikringskort er kun tillatt ved samtidig bruk av ekstra sikring.

 

 

 

ANSVARSERKLÆRING

 • Jeg er innforstått med at klatring og aktivitet på Kristiansund Klatresenter innebærer risiko, og at all aktivitet og opphold på senteret skjer på eget ansvar. 
 • Jeg er pliktig til å følge sikkerhetsreglene og instrukser fra personalet. Ved brudd på dette har personalet rett til å frata Sikringskort eller bortvise personer etter eget skjønn.
 • Jeg er pliktig til å varsle personalet dersom jeg oppdager feil og eller mangler på anlegget, eller ser at andres atferd kan føre til risiko.
 • All form for lønnet instruksjon, og instruksjoner for grupper, skal avtales med Kristiansund Klatresenter i forkant av besøket. 
 • Kristiansund Klatresenter frasier seg ethvert erstatningsansvar for skader som måtte oppstå under klatring eller annen aktivitet på senteret.

KONTRAKTAVTALER

Sist oppdatert: 02.11.22

Abonnementavtale (fra 02.11.22)

Kristiansund Klatresenter
Bytesteinen 1
6517 Kristiansund N
Org.nr.: 983 930 840

 

AVTALE FOR LØPENDE ABONNEMENT
Kontraktvarighet: På ubestemt tid
Månedsbeløp: 550/400/300 kr (voksen/ungdom-student-honnør/barn)

Kap 1:  Generelt

 1. Kristiansund Klatresenter forplikter seg til å holde all nødvendig informasjon om personalia og betalingskort konfidensielt. Kristiansund Klatresenter sin behandling av personopplysninger skal skje iht. personopplysningsloven og øvrig relevant regelverk.
 2. Du er pliktig til å informere Kristiansund Klatresenter om endringer i adresse/kontaktinformasjon og kontoendringer.
 3. Ved inngåelse av medlemskap samtykker du samtidig til Kristiansund Klatresenters gjeldende regler samt ansvarserklæring. Disse finnes på klatresenterets nettsider.
 4. Kristiansund Klatresenter fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.
 5. Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.
 6. Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jule/påske og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold.
 7. Kristiansund Klatresenter er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer senterets treningstilbud til medlemmet, når forholdet ligger utenfor Kristiansund Klatresenters kontroll og Kristiansund Klatresenter ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).
 8. Kristiansund Klatresenter forbeholder seg retten til kameraovervåking for å ivareta sikkerheten til våre ansatte og medlemmer.

Kap 2:  Om abonnementet

 1. Abonnementet er personlig og kan ikke overføres til andre.
 2. Abonnementet fordrer aktivt medlemskap i Kristiansund Fjellklubb. Medlemskap og betaling av dette gjøres gjennom klubbens medlemssystem, MinIdrett.
 3. For barn og ungdom under 18 år kreves signatur av foresatte ved kontraktsinngåelse.
 4. Abonnementet er løpende mot et månedlig terminbeløp.
 5. Kristiansund Klatresenter påroper seg retten til å endre terminbeløp og andre avgifter tilknyttet abonnementet mot 3 måneders varsel.
 6. Ved opprettelse av avtale skal det registreres et betalingskort i vårt medlemsystem.
 7. Månedsbeløp trekkes automatisk fra det oppgitte betalingskortet.
 8. Dersom feilslått månedstrekk (f.eks. dersom ikke tilstrekkelig dekning på kortet) må kunden snarest betale den aktuelle terminavgiften enten i kundepanelet på vår nettside, eller i resepsjonen i klatresenteret. Automatisk trekk skjer kun dersom alle tidligere terminbeløp er betalt.
 9. Ved manglende betaling(er) vil kunden ikke ha aktiv inngangsbillett til senteret. Aktivering skjer automatisk når alle terminbeløp er betalt.
 10.  Ved 3 ubetalte månedsbeløp tillater Kristiansund Klatresenter å overføre innkrevingen til inkassoselskap.
 11. Kunden kan fryse abonnementet mot fastsatt avgift kr 50/100,- per måned.
 12. Kunden kan avslutte abonnementet mot termineringsavgift på 3 x månedsbeløp. Denne avgiften utgår når kunden har hatt aktivt abonnement i > 12 måneder.
 13. Kristiansund Klatresenter refunderer i utgangspunktet ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden som tilsier sykefravær. Ved skriftlig treningsforbud fra lege i mer enn 3 uker vil abonnementet kunne fryses så lenge det er nødvendig uten vederlag. 
 14. Under avtjening av førstegangstjeneste gir Kristiansund Klatresenter utsettelse på betaling.
Medlemskap 6 mnd binding (utgått)

Kristiansund Klatresenter
Bytesteinen 1
6517 Kristiansund N
Org.nr.: 983 930 840

 

AVTALE FOR LØPENDE MEDLEMSKAP
Kontraktvarighet: 6 måneder
Pris per måned: 550/400/300 kr (voksen/ungdom-student/barn)

Kap 1:  Generelt om medlemskap

 1. For barn og ungdom under 18 år kreves signatur av foresatte ved kontraktsinngåelse.
 2. Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres til andre.
 3. Kristiansund Klatresenter forplikter seg til å holde all nødvendig informasjon om personalia og betalingskort konfidensielt. Kristiansund Klatresenter sin behandling av personopplysninger skal skje iht. personopplysningsloven og øvrig relevant regelverk.
 4. Du er pliktig til å informere Kristiansund Klatresenter om endringer i adresse/kontaktinformasjon og kontoendringer.
 5. Ved inngåelse av medlemskap samtykker du samtidig til Kristiansund Klatresenters gjeldende regler samt ansvarserklæring. Disse finnes på klatresenterets nettsider.
 6. Kristiansund Klatresenter fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.
 7. Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.
 8. Kristiansund Klatresenter refunderer ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden som tilsier sykefravær. Ved skriftlig treningsforbud fra lege i mer enn 3 uker vil medlemskapet utsettes så lenge det er nødvendig uten vederlag.
 9. Under avtjening av førstegangstjeneste gir Kristiansund Klatresenter utsettelse på bindingstidstid og betaling.
 10. Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jule/påske og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold.
 11. Kristiansund Klatresenter er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer senterets treningstilbud til medlemmet, når forholdet ligger utenfor Kristiansund Klatresenters kontroll og Kristiansund Klatresenter ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).
 12. Kristiansund Klatresenter forbeholder seg retten til kameraovervåking for å ivareta sikkerheten til våre ansatte og medlemmer.

Kap 2:  Om dette medlemskapet

 1. Medlemskapet innebærer 6 måneders bindingstid.
 2. Etter bindingstiden avsluttes medlemskapet, men kan fornyes i kundepanelet eventuelt ved henvendelse i resepsjonen.
 3. Betaling enten automatisk eller manuelt i resepsjon/kundepanel. Ved å lagre kortinformasjon vil kunden trekkes automatisk hver måned fra det angitte betalingskortet.
 4. Kunden godtar de gjeldende avtaler og regler i kundepanelet.
 5. Medlemskapet kan kun avsluttes i bindingstiden mot betaling av resterende månedsavgifter i bindingstiden.
 6. Etter utgått bindingstid kan medlemskapet termineres umiddelbart.
 7. Kunden kan fryse abonnementet mot fastsatt avgift kr 50,- per termin. Bindingstiden utvides tilstvarende til antall fryste terminer.
Medlemskap 12 mnd binding (utgått)

Kristiansund Klatresenter
Bytesteinen 1
6517 Kristiansund N
Org.nr.: 983 930 840

 

AVTALE FOR LØPENDE MEDLEMSKAP
Kontraktvarighet: 12 måneder
Pris per måned: 510/375/280 kr (voksen/ungdom-student/barn)

Kap 1:  Generelt om medlemskap

 1. For barn og ungdom under 18 år kreves signatur av foresatte ved kontraktsinngåelse.
 2. Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres til andre.
 3. Kristiansund Klatresenter forplikter seg til å holde all nødvendig informasjon om personalia og betalingskort konfidensielt. Kristiansund Klatresenter sin behandling av personopplysninger skal skje iht. personopplysningsloven og øvrig relevant regelverk.
 4. Du er pliktig til å informere Kristiansund Klatresenter om endringer i adresse/kontaktinformasjon og kontoendringer.
 5. Ved inngåelse av medlemskap samtykker du samtidig til Kristiansund Klatresenters gjeldende regler samt ansvarserklæring. Disse finnes på klatresenterets nettsider.
 6. Kristiansund Klatresenter fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.
 7. Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.
 8. Kristiansund Klatresenter refunderer ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden som tilsier sykefravær. Ved skriftlig treningsforbud fra lege i mer enn 3 uker vil medlemskapet utsettes så lenge det er nødvendig uten vederlag.
 9. Under avtjening av førstegangstjeneste gir Kristiansund Klatresenter utsettelse på bindingstidstid og betaling.
 10. Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jule/påske og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold.
 11. Kristiansund Klatresenter er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer senterets treningstilbud til medlemmet, når forholdet ligger utenfor Kristiansund Klatresenters kontroll og Kristiansund Klatresenter ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).
 12. Kristiansund Klatresenter forbeholder seg retten til kameraovervåking for å ivareta sikkerheten til våre ansatte og medlemmer.

Kap 2:  Om dette medlemskapet

 1. Medlemskapet innebærer 12 måneders bindingstid.
 2. Etter bindingstiden avsluttes medlemskapet, men kan fornyes i kundepanelet eventuelt ved henvendelse i resepsjonen.
 3. Betaling enten automatisk eller manuelt i resepsjon/kundepanel. Ved å lagre kortinformasjon vil kunden trekkes automatisk hver måned fra det angitte betalingskortet.
 4. Kunden godtar de gjeldende avtaler og regler i kundepanelet.
 5. Medlemskapet kan kun avsluttes i bindingstiden mot betaling av resterende månedsavgifter i bindingstiden.
 6. Etter utgått bindingstid kan medlemskapet termineres umiddelbart.
 7. Kunden kan fryse abonnementet mot fastsatt avgift kr 50,- per termin. Bindingstiden utvides tilstvarende til antall fryste terminer.

Kontakt

ÅPNINGSTIDER

Mandag-Torsdag 08:00 - 22:00
Fredag 08:00 - 20:00
Torsdag 10:00 - 20:00
Avvikende tider

1. mai: 12:00-17:00
9. mai: 12:00-17:00
17. mai: STENGT
19. mai: 12:00-17:00
20. mai: 12:00-17:00

Unlock-brukere
(hør med de på senteret)
06:00-00:00

Adresse: Bytesteinen 1, 6517 Kristiansund
Org.nr.: 983930840
E-post: post@kristiansundklatresenter.no
Tlf.: 944 59 393