Entreprenøren Strand og Stubø er i gang med byggingen av Kristiansund Klatresenter. Det er nå etablert en stor kran ved mELLOm-bygget som skal brukes til å løfte på plass det nye høytårnet. I dette tårnet vil den høyeste klatreveggen monteres.