AVTALER

Sist oppdatert: 02.11.22

Abonnementavtale (fra 02.11.22)

Kristiansund Klatresenter
Bytesteinen 1
6517 Kristiansund N
Org.nr.: 983 930 840

 

AVTALE FOR LØPENDE ABONNEMENT
Kontraktvarighet: På ubestemt tid
Månedsbeløp: 550/400/300 kr (voksen/ungdom-student-honnør/barn)

Kap 1:  Generelt

 1. Kristiansund Klatresenter forplikter seg til å holde all nødvendig informasjon om personalia og betalingskort konfidensielt. Kristiansund Klatresenter sin behandling av personopplysninger skal skje iht. personopplysningsloven og øvrig relevant regelverk.
 2. Du er pliktig til å informere Kristiansund Klatresenter om endringer i adresse/kontaktinformasjon og kontoendringer.
 3. Ved inngåelse av medlemskap samtykker du samtidig til Kristiansund Klatresenters gjeldende regler samt ansvarserklæring. Disse finnes på klatresenterets nettsider.
 4. Kristiansund Klatresenter fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.
 5. Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.
 6. Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jule/påske og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold.
 7. Kristiansund Klatresenter er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer senterets treningstilbud til medlemmet, når forholdet ligger utenfor Kristiansund Klatresenters kontroll og Kristiansund Klatresenter ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).
 8. Kristiansund Klatresenter forbeholder seg retten til kameraovervåking for å ivareta sikkerheten til våre ansatte og medlemmer.

Kap 2:  Om abonnementet

 1. Abonnementet er personlig og kan ikke overføres til andre.
 2. Abonnementet fordrer aktivt medlemskap i Kristiansund Fjellklubb. Medlemskap og betaling av dette gjøres gjennom klubbens medlemssystem, MinIdrett.
 3. For barn og ungdom under 18 år kreves signatur av foresatte ved kontraktsinngåelse.
 4. Abonnementet er løpende mot et månedlig terminbeløp.
 5. Kristiansund Klatresenter påroper seg retten til å endre terminbeløp og andre avgifter tilknyttet abonnementet mot 3 måneders varsel.
 6. Ved opprettelse av avtale skal det registreres et betalingskort i vårt medlemsystem.
 7. Månedsbeløp trekkes automatisk fra det oppgitte betalingskortet.
 8. Dersom feilslått månedstrekk (f.eks. dersom ikke tilstrekkelig dekning på kortet) må kunden snarest betale den aktuelle terminavgiften enten i kundepanelet på vår nettside, eller i resepsjonen i klatresenteret. Automatisk trekk skjer kun dersom alle tidligere terminbeløp er betalt.
 9. Ved manglende betaling(er) vil kunden ikke ha aktiv inngangsbillett til senteret. Aktivering skjer automatisk når alle terminbeløp er betalt.
 10.  Ved 3 ubetalte månedsbeløp tillater Kristiansund Klatresenter å overføre innkrevingen til inkassoselskap.
 11. Kunden kan fryse abonnementet mot fastsatt avgift kr 50/100,- per måned.
 12. Kunden kan avslutte abonnementet mot termineringsavgift på 3 x månedsbeløp. Denne avgiften utgår når kunden har hatt aktivt abonnement i > 12 måneder.
 13. Kristiansund Klatresenter refunderer i utgangspunktet ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden som tilsier sykefravær. Ved skriftlig treningsforbud fra lege i mer enn 3 uker vil abonnementet kunne fryses så lenge det er nødvendig uten vederlag. 
 14. Under avtjening av førstegangstjeneste gir Kristiansund Klatresenter utsettelse på betaling.
Medlemskap 6 mnd binding (utgått)

Kristiansund Klatresenter
Bytesteinen 1
6517 Kristiansund N
Org.nr.: 983 930 840

 

AVTALE FOR LØPENDE MEDLEMSKAP
Kontraktvarighet: 6 måneder
Pris per måned: 550/400/300 kr (voksen/ungdom-student/barn)

Kap 1:  Generelt om medlemskap

 1. For barn og ungdom under 18 år kreves signatur av foresatte ved kontraktsinngåelse.
 2. Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres til andre.
 3. Kristiansund Klatresenter forplikter seg til å holde all nødvendig informasjon om personalia og betalingskort konfidensielt. Kristiansund Klatresenter sin behandling av personopplysninger skal skje iht. personopplysningsloven og øvrig relevant regelverk.
 4. Du er pliktig til å informere Kristiansund Klatresenter om endringer i adresse/kontaktinformasjon og kontoendringer.
 5. Ved inngåelse av medlemskap samtykker du samtidig til Kristiansund Klatresenters gjeldende regler samt ansvarserklæring. Disse finnes på klatresenterets nettsider.
 6. Kristiansund Klatresenter fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.
 7. Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.
 8. Kristiansund Klatresenter refunderer ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden som tilsier sykefravær. Ved skriftlig treningsforbud fra lege i mer enn 3 uker vil medlemskapet utsettes så lenge det er nødvendig uten vederlag.
 9. Under avtjening av førstegangstjeneste gir Kristiansund Klatresenter utsettelse på bindingstidstid og betaling.
 10. Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jule/påske og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold.
 11. Kristiansund Klatresenter er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer senterets treningstilbud til medlemmet, når forholdet ligger utenfor Kristiansund Klatresenters kontroll og Kristiansund Klatresenter ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).
 12. Kristiansund Klatresenter forbeholder seg retten til kameraovervåking for å ivareta sikkerheten til våre ansatte og medlemmer.

Kap 2:  Om dette medlemskapet

 1. Medlemskapet innebærer 6 måneders bindingstid.
 2. Etter bindingstiden avsluttes medlemskapet, men kan fornyes i kundepanelet eventuelt ved henvendelse i resepsjonen.
 3. Betaling enten automatisk eller manuelt i resepsjon/kundepanel. Ved å lagre kortinformasjon vil kunden trekkes automatisk hver måned fra det angitte betalingskortet.
 4. Kunden godtar de gjeldende avtaler og regler i kundepanelet.
 5. Medlemskapet kan kun avsluttes i bindingstiden mot betaling av resterende månedsavgifter i bindingstiden.
 6. Etter utgått bindingstid kan medlemskapet termineres umiddelbart.
 7. Kunden kan fryse abonnementet mot fastsatt avgift kr 50,- per termin. Bindingstiden utvides tilstvarende til antall fryste terminer.
Medlemskap 12 mnd binding (utgått)

Kristiansund Klatresenter
Bytesteinen 1
6517 Kristiansund N
Org.nr.: 983 930 840

 

AVTALE FOR LØPENDE MEDLEMSKAP
Kontraktvarighet: 12 måneder
Pris per måned: 510/375/280 kr (voksen/ungdom-student/barn)

Kap 1:  Generelt om medlemskap

 1. For barn og ungdom under 18 år kreves signatur av foresatte ved kontraktsinngåelse.
 2. Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres til andre.
 3. Kristiansund Klatresenter forplikter seg til å holde all nødvendig informasjon om personalia og betalingskort konfidensielt. Kristiansund Klatresenter sin behandling av personopplysninger skal skje iht. personopplysningsloven og øvrig relevant regelverk.
 4. Du er pliktig til å informere Kristiansund Klatresenter om endringer i adresse/kontaktinformasjon og kontoendringer.
 5. Ved inngåelse av medlemskap samtykker du samtidig til Kristiansund Klatresenters gjeldende regler samt ansvarserklæring. Disse finnes på klatresenterets nettsider.
 6. Kristiansund Klatresenter fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.
 7. Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.
 8. Kristiansund Klatresenter refunderer ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden som tilsier sykefravær. Ved skriftlig treningsforbud fra lege i mer enn 3 uker vil medlemskapet utsettes så lenge det er nødvendig uten vederlag.
 9. Under avtjening av førstegangstjeneste gir Kristiansund Klatresenter utsettelse på bindingstidstid og betaling.
 10. Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jule/påske og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold.
 11. Kristiansund Klatresenter er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer senterets treningstilbud til medlemmet, når forholdet ligger utenfor Kristiansund Klatresenters kontroll og Kristiansund Klatresenter ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).
 12. Kristiansund Klatresenter forbeholder seg retten til kameraovervåking for å ivareta sikkerheten til våre ansatte og medlemmer.

Kap 2:  Om dette medlemskapet

 1. Medlemskapet innebærer 12 måneders bindingstid.
 2. Etter bindingstiden avsluttes medlemskapet, men kan fornyes i kundepanelet eventuelt ved henvendelse i resepsjonen.
 3. Betaling enten automatisk eller manuelt i resepsjon/kundepanel. Ved å lagre kortinformasjon vil kunden trekkes automatisk hver måned fra det angitte betalingskortet.
 4. Kunden godtar de gjeldende avtaler og regler i kundepanelet.
 5. Medlemskapet kan kun avsluttes i bindingstiden mot betaling av resterende månedsavgifter i bindingstiden.
 6. Etter utgått bindingstid kan medlemskapet termineres umiddelbart.
 7. Kunden kan fryse abonnementet mot fastsatt avgift kr 50,- per termin. Bindingstiden utvides tilstvarende til antall fryste terminer.

Kontakt

ÅPNINGSTIDER

Mandag-Torsdag 08:00 - 22:00
Fredag 08:00 - 20:00
Torsdag 10:00 - 20:00
Avvikende tider

1. mai: 12:00-17:00
9. mai: 12:00-17:00
17. mai: STENGT
19. mai: 12:00-17:00
20. mai: 12:00-17:00

Unlock-brukere
(hør med de på senteret)
06:00-00:00

Adresse: Bytesteinen 1, 6517 Kristiansund
Org.nr.: 983930840
E-post: post@kristiansundklatresenter.no
Tlf.: 944 59 393