Kristiansund Klatresenter iverksetter nå noen tiltak vedrørende bruk av autobelay.  Norges Klatreforbund har utviklet en standardisert opplæring for alle som skal klatre på autobelay, og opprettet et eget kompetansebevis for dette i brattkompetanse.no – Autobelaykort.

I henhold til nasjonale retningslinjer vil Kristiansund Klatresenter kreve formell sikringskompetanse for bruk av autobelay fra 01.03.24.

Kurset tar ca 30 minutter og vil i utgangspunktet koste kr 100,-, men vi tilbyr derimot dette gratis til våre medlemmer ved deltakelse på følgende tidspunkt:

Torsdag 7/3 kl 1800, 2000 og 2100

Søndag 10/3 kl 1100, 1300 og 1400

Torsdag 14/3 kl 1800, 2000 og 2100

Påmelding på disse i resepsjonen eller på tlf 94459393

OBS: Digital registrering av kurset hos NKF koster i tillegg kr 100,-.

I etterkant av disse kursene vil det bli satt opp faste kurs med påmelding og betaling på nettsiden.